- vi bryr oss

Dagens arbeidsmarked har stort behov for personer med realfagsutdannelse.

Dette  programområdet gir deg generell studiekompetanse, og best mulighet til å fylle spesielle opptakskrav ved fordypning i matematikk og andre realfag.

 

Biologi

Menneskene har alltid vært avhengige av kunnskaper om naturen for å overleve.  Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det som skjer på mikronivå inni cellene, til samspillet i økosystemene på jordkloden.

Faget inneholder blant annet:
• Forsøk og ekskursjoner
• Disseksjoner og mikroskopering
• Oppbygningen av ulike organismer
• Etiske dilemmaer knyttet til bioteknologi


Fysikk

Programfaget fysikk skal bidra til forståelse av natur, teknologi og fenomener i dagliglivet. Videre dreier det seg om bruk av matematikk til å beskrive fenomener og forutsi hvordan et system vil oppføre seg i framtiden. Faget inneholder blant annet:
• Reelle og dataanimerte eksperimenter
• Mekanikk
• Elektrisitetslære
• Kvantefysikk
• Relativitetsteori

 

Kjemi

Faget har som formål å skape interesse for kjemi og naturvitenskap, og samtidig gi kunnskaper som er nødvendige for å delta «i lukkede studier». Opplæringen i kjemi skal knytte teori til praktisk laboratoriearbeid. Faget inneholder blant annet:
• Periodesystemet
• Oppbygging av kjemiske stoffer
• Analysemetoder
• Næringsstoffer
• Reaksjoner i cellene

 


Informasjonsteknologi
Programfaget skal bidra til å gi innsikt i hvordan informasjon i form av tall, tekster, bilder, grafikk, film, lyd og animasjoner kan struktureres og behandles automatisk som data. I VG3 er hovedfokuset programmering av egne programmer. Informasjonsteknologi er et ungt fag med mange navn: Informatikk, IKT, EDB eller rett og slett bare data. Det handler om å behandle data elektronisk, både over internett, lokale nettverk og på den enkelte PC. Informasjonsteknologi på videregående skole dreier seg i stor grad om å behandle data på nett og lage avanserte og mindre avanserte nettsider, samt programmer som kan kjøre på en nettside.

 

Teknologi og Forkningslære

Faget er prosjektbasert og praktisk 5 og 3 timerskurs. Faget er svært praktisk med konstruksjon av roboter og bruer. Dere blir også satt til å gjøre egne forskningsprosjekter. Faget er veldig populært ved skolen og ca 50% av elevene i Vg2 tar dette programmfaget.

Faget inneholder blant annet:
• Konstruksjon av broer laget av forskjellige materialer
• Bygging og programmering av robot
• Forskningsprosjekter
• Bedriftsbesøk
• Lodding med elektriske komponenter


Matematikk

Matematikk et viktig redskapsfag innen blant annet andre realfag og økonomi.
I tillegg er faget spennende i seg selv, og historien er full av eksempler på matematikk som er utviklet av nysgjerrighet og senere har kommet til praktisk anvendelse. Våre elever deltar i den årlige Abelkonkurransen. Du kan velge mellom to programfag i matematikk:

• Matematikk for realfag (R1, R2)
• Matematikk for samfunnsfag (S1, S2)

 

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 9. desember 2014 | Skriv ut siden