- vi bryr oss

Restaurant- og matfag passer for deg som ønsker å utdanne deg til yrker som har med mat og næringsmiddelproduksjon å gjøre. Å lage mat som kan serveres til andre mennesker har bestandig blitt satt pris på. Samtidig har du et stort ansvar overfor dine kunder.

Dette ansvaret sammen med grunnleggende opplæring i restaurtant- og matfaget vil du lære på Vg1. Kosthold, helse og ernæring er en viktig del av opplæringa. Du lærer også trygge metoder for fremstilling og oppbevaring av mat og drikke.

Andre viktige deler av opplæringen er kunnskap om og respekt for egne og andres kulturer og mattradisjoner. Kunnskap om de ulike bransjene innenfor fagområdet er også viktig.

Skoleløpet inneholder både teoretiske og praktiske fag.  Som elev har du også praksis ute i næringslivet. En slik mulighet ser vi ofte gir sommerjobber og andre jobbtilbud utenom skolen.

Bransjen skriker etter fagfolk, også her ipå Sørlandet- så din kompetanse blir gull verdt!

 

Råstoff og produksjon

Programfaget omfatter bl.a.:

-          Bruk og behandling av råvarene i restaurant- og matfagene.

-          Grunnleggende opplæring innen produksjonsmetoder og -prosesser, matlaging, og servering.

-          Hygiene i alle ledd innen personlig hygiene og produksjonshygiene for å sikre god kvalitet og forebygge sykdommer via mat.

Kosthold og livsstil

Programfaget omfatter bl.a.:

-          Kunnskap for å se sammenhengen mellom livsstil, helse og kosthold.

-          Kunnskap om Norsk - og internasjonalt kosthold og matkultur.  

Bransje, fag og miljø

Programfaget omfatter bl.a.:

-          Kunnskap om de ulike fagene innen restaurant- og matbransjene og yrker.

-          Kunne ha kunnskaper og forståelse for lover og forskrifter som hører innunder produksjon og salg av mat.

-          Kunnskaper og intern og eksternt miljø og avfallshåndtering.

Prosjekt til fordypning

Eleven er i arbeidspraksis en dag i uken i ulike bransjer som innen for kokk, servering, konditor, baker og ferskvareavdelinger/matvarebutikker.

Vg1 restaurant- og matfag gir grunnlag til veien videre tilVg2

 

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 14. oktober 2014 | Skriv ut siden