- vi bryr oss

Det tredje året preges av ytterligere fordypning i både praktiske og teoretiske idrettsfag. Anvendelse av kunnskap står som et sentralt punkt i alle fagene.


Felles programfag på Vg3:

  • Treningslære
  • Aktivitetslære
  • Idrett og samfunn
  • Treningsledelse
  • Toppidrett eller Breddeidrett 

Aktivitetslære Vg3:

  • Idrettsaktiviteter presenterer idrettskurs som ofte kan være en videreutvikling av kurs og idretter du har hatt før, det være seg lagidretter eller individuelle idretter i ulike miljøer.
  • Basistrening knytter seg til grunnleggende trening av fysiske og psykiske ferdigheter. Her vil du lære å lage kortsiktige og langsiktige planer for trening av basisferdigheter.
  • Det forventes at du lærer å planlegge, gjennomføre og vurdere sikker ferdsel med overnatting ute. 

Toppidrett eller Breddeidrett

Toppidrett tilbyr en fordypning i egen idrett. Du må konkurrere i idretten for å kunne velge toppidrett. I Breddeidrett velger du en individuell idrett og en lagidrett som du fordyper deg i, og jobber med gjennom hele året. 

Treningslære

Faget handler om å videreutvike forståelsen rundt kroppens oppbygning og funksjon. Treningsplanlegging, videre utdypning av treningsformer og metoder samt trening knyttet opp mot helsebegrepet er sentrale emner i faget.

Treningsledelse

Faget dreier seg om å kunne lede grupper i trening. I dette faget kombineres teori og praksis med det å være leder. Tverrfagligheten kommer til syne ved at kunnskap ervervet i fagene treningslære og aktivitetslære trekkes inn i den praktiske gjennomføringen i faget. 

 

Idrett og samfunn

Dette er faget hvor vi ser nærmere på idrettens plass i samfunnet både nasjonalt og internasjonalt. Organiseringen av idrett, idrettens plass i samfunnet, idrett og doping, idrett og etikk, olympiske leker og idrettens verdigrunnlag er sentrale temaer. 

 

Idrettsfag

Velger du å gå idrettsfag på Mandal videregående skole, vil du oppleve viktige fellesskapsverdier som vennskap, omsorg, samhold og glede sammen med medelever og lærere. Gjennom turer og aktiviteter knyttes nære bånd mellom elevene - og mellom elever og lærere.

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 18. desember 2014 | Skriv ut siden