- vi bryr oss

Det andre året på utdanningsprogram for idrett er preget av mer fordypning i idrettsfag enn i Vg1. Du må kunne anvende kunnskapen i større grad.

  

Valgfrie programfag på Vg2:

  • Toppidrett eller Breddeidrett

Felles programfag på Vg2:

  • Aktivitetslære
  • Treningslære
  • Treningsledelse
  • Idrett og samfunn

Aktivitetslære

  • Idrettskurs à ca 20 timers varighet, blant annet innebandy, volleyball, skøyter, frisbee og badminton.
  • Basistrening der vi trekker inn temaer fra treningslærefaget. Elevene får trening i å planlegge, gjennomføre og evaluere basistrening mot sin idrett, f.eks. utholdenhetstrening, styrketrening eller teknikktrening.
  • Friluftsliv der vi er på tur på sjøen ogog i fjellet, både sommer og vinter.

 

Toppidrett eller Breddeidrett

Toppidrett tilbyr en fordypning i egen idrett. Du må konkurrere i idretten for å kunne velge toppidrett. I breddeidrett velger du en individuell idrett og en lagidrett som du fordyper deg i, og jobber med gjennom hele året.

Treningslære

Dette er et spennende fag om hvordan kroppen din er bygd opp, hvordan den fungerer, hvorfor og hvordan du bør trene. Hovedtemaene i Vg2 er idrettspsykologi, treningsplanlegging og kroppens oppbygning og funksjon.

Treningsledelse

Faget dreier seg om å kunne lede grupper i trening. Vi kombinerer teori og praksis mot det å være leder samtidig som at treningslære og aktivitetslærefaget settes ut i praksis som trener.

 Idrett og samfunn

I dette faget ser vi nærmere på idrettens plass i samfunnet både nasjonalt og internasjonalt. Aktuelle temaer er idrett og økonomi, idrett og doping, idrett og etikk, olympiske leker.

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 18. desember 2014 | Skriv ut siden