- vi bryr oss
fra teateroppsetting for barnehager
Foto: Kjetil Jøssang

Mandal videregående skole tilbyr Vg2 i Barne - og ungdomsarbeid.
Du kan ha gjennomført enten Vg1 Helse- og oppvekst eller du kan ha tatt Vg1 Design og håndverk.Etter Vg1 Design og håndverk kan du altså søke kryssløp til Vg2 Barne- og ungdomsarbeid. På Vg1 går du som elev et obligatorisk 1. år i design og håndverk. Det første året gir deg grunnleggende kunnskaper til en rekke kreative yrker som design og tekstil, frisør og barne- og ungdomsarbeider.
Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.
Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år.

Sentrale arbeidsområder er:

•planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge

•tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon

•anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid

•kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status

•samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere

•grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell


Hvis du som elev velger å ta 2. året på barne- og ungdomsarbeider vil du få en spennende skolehverdag! Yrket bygger konkret på å tilrettelegge og velge riktige metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år. Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og ved kommunale etater.
Som person burde du kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, observasjonsevne og være ansvarsbevisst.


Fagoversikt for Vg2 elever:

Fellesfag:

•Engelsk - 56 timer i året

•Kroppsøving - 56 timer i året

•Norsk - 56 timer i året

•Samfunnsfag - 84 timer i året

Programfag:

•Produksjon - 337 timer i året

•Tegning og bransjelære - 140 timer i året
 

Skolen tilrettelegger også for prosjekt til fordypning der du som elev fordyper deg i et emne.

Vi gir deg et godt læringsmiljø, gode lærere og et godt, sosialt skolemiljø!

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 28. september 2015 | Skriv ut siden