- vi bryr oss

På Vg1 lærer du de grunnleggende kunnskapene i helse- og oppvekstfaget.

Det første året har du som elev både fellesfag og programfag. Fellesfagene er norsk, engelsk, kroppsøving, matematikk og naturfag.

 

Programfagene er:

  • helsefremmende arbeid

  • kommunikasjon og samhandling

  • yrkesutøvelse

  

Skolen legger også til rette for at elevene får prosjekt til fordypning. Faget gir en mulighet til fordypning i et emne, også praksis ute i bedrifter er en vanlig læreform for utdanningsprogrammet.

Les mer om de ulike valgmulighetene for Vg2 i fanen til venstre.

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 28. september 2015 | Skriv ut siden