- vi bryr oss

Velger du elektrofag kan du tre inn i en spennende verden som gir deg en strøm av muligheter. Deler av opplæringen foregår i en bedrift som samtidig er villig til å gi deg betaling for å lære. Etter grunnutdannelsen kan du gå videre på fagskole eller bli ingeniør. Når fagprøven er avlagt, er du sikret jobb! Da kan du ha hele verden som arbeidsområde. Strøm er strøm i hele verden - elektrofagene er internasjonale.

Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsfanslegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi.

 

Aktuelle arbeidssteder
En elektriker er vanligvis ansatt hos en elektroinstallatør eller i en industribedrift.

Sentrale arbeidsoppgaver
Elektrikerutdanningen gir faglige og formelle kvalifikasjoner til å arbeide med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner som brukes til distribusjon og forbruk av elektrisk energi blant annet på disse områdene:

•boliger og andre bygninger

•steder med kommersiell virksomhet, som kontor-, butikk-, håndverks- og servicevirksomhet

•offentlig virksomhet

•industri, landbruk, skip

•olje- og gassinstallasjoner

•alarm- og sikkerhetsanlegg

Personlige egenskaper
Arbeidet er fysisk krevende. En elektriker må ha godt fargesyn for å kunne bruke relevante koder og merkesystemer. Du bør ha teknisk innsikt, og må være nøyaktig og ansvarsbevisst. Du må kunne samarbeide med arbeidskolleger og oppdragsgivere. Du må kunne arbeide i høyden. Spesielt ved mindre oppdrag har elektrikeren mye direkte kundekontakt, og må derfor være flink til å kommunisere med forskjellige typer mennesker.

Du kan også ta høyere utdanning etter du har fått fagbrev.

Alle sertifikater og fagbrev forutsetter at man har gjennomført nødvendig læretid i faget.

 For mer informasjon: VilBli

 

 

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 15. desember 2014 | Skriv ut siden