- vi bryr oss

Som automatiker kan du vå jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder prosessystemer og maskiner.

Automatiseringsfaget omfatter drift, vedlikehold og montasje av automatiserte systemer, Dette er systemer som benyttes til kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer.

 

  • I automatiseringsfaget er det viktig med grunnleggende ferdigheter innenfor muntlig og skriftlig fremstillingsevne, gode ferdigheter til å lese og forstå fagspesifikke tekster, å ha regneferdigheter for å kunne utføre beregninger i plangging og produskjon, sam kunne bruke digitale verktøy i arbeidet. 
     
  • Opplæringen i automatisering skal medvirke til å utvikle kompetanse innen automatiserte systemer i olje- og gassindustrien, prosess- og verkstedindustrien og i næringsvirksomhet.

  • Programfagene skal bidra til økt produktivitet, kvalitet og sikkerhet for personellet og det ytre miljøet. God produktkvalitet og pålitelighet er vesentlig. Høyt kvalifiserte fagarbeidere innen automasjon er viktig for sikre dette.
     
  • Opplæringen skal fremme system- og utstyrsforståelse, evne til analyse, omstilling, entreprenørskap og nyskaping. Opplæringen skal også fremme sikkerhetsforståelse og evne til å se konsekvenser av valg knyttet til HMS. Programfagene skal øke bevisstheten om miljømessige utfordringer knyttet til ressursutnyttelse og bærekraftig utvikling.


Du kan også ta høyere utdanning etter du har fått fagbrev.

Alle sertifikater og fagbrev forutsetter at man har gjennomført nødvendig læretid i faget.

 

 

 

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 11. desember 2014 | Skriv ut siden