- vi bryr oss

Elektrofag kan anbefales for deg som ønsker en teknisk og fremtidsrettet utdanning med mange muligheter, liker å jobbe praktisk med teoretiske oppgaver og vil kombinere en praktisk utdanning med en høyere teknisk utdanning.

SÅ om du vil vite hva som skjuler seg inne i en pc, forsterker, tv, vaskemaskin eller et sikringsskap kan elektrofagene være noe å satse på. Det samme gjelder om du er interessert i ny teknologi og installasjon, vedlikehold av elektriske eller elektroniske systemer.

Fagene

På vg1 har du både programfag og prosjekt til fordypning. Programfagene er automatiseringssystemer, data- og elektronikk-systemer og elenergi-systemer. Prosjekt fordypning består av matematikk relatert til automatiseringsfaget, prosjektarbeid på skolen, samt utplassering i bedrift.

Fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag, og kroppsøving. I prosjekt til  fordypning vil du lære mer om enkelte emner du interesserer deg for.

Muligheter

Utdanningsprogrammet elektrofag gir deg de kunnskaper som er nødvendige for å ta de sertifikater og fagbrev som kreves for å jobbe innenfor elektrofaget. Utdanningen fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer.

  • industrien
  • kraft- og oljebransjen
  • data og elektronikk
  • kommunikasjon

Arbeidsdagen

Du vil jobbe på mange måter.  Prosjektarbeid, gruppearbeid og forelesninger benyttes innenfor de ulike temaene i læreplanen. Avdelingen har også fokus på grønn energi, og deltar i et solenergiprogjekt.

Du får god trening i å samarbeide med dine arbeidskolleger.

 

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av eletriske og elektroniske systemer. Logisk tenkemåte og kreativitet er viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter.  Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dukumentasjon. Ofte er det et krav at du har et godt fargesyn.

Når du har gjennomført Vg1 elektrofag og eventuelt vg2 er du lærling i to år innen det fagområdet du har valgt. Opplæringen avsluttes med en fag- eller svenneprøve. Noen fortsetter imidlertid med vg3 påbygging til generell studiekompetanse, for deretter å ta en høyskoleutdanning.

Etter Vg2 eller etter oppnådd yrkeskompetanse kan du velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

av Rita Kvinge Døvik, publisert 11. desember 2014 | Skriv ut siden