- vi bryr oss

De praktiske fagene har en sentral plass i dette skoletilbudet, og den enkelte elev får et variert tilbud i løpet av skoleuka.

Den praktiske opplæringa skal være en forberedelse til mest mulig selvstendighet i egen bolig, på dagsenter, i vernet bedrift og ellers i hverdagen. I samarbeid med personalet finner elevene arbeidsaktiviteter de har interesse for og muligheter for å mestre.

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 11. mai 2015 | Skriv ut siden