- vi bryr oss

Musikk og drama er et fag som skaper stor glede og entusiasme. Gjennom ulike uttrykksformer får den enkelte elev mulighet til å prøve ut egne ferdigheter og utforske og utfolde egne skapende krefter.

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 11. mai 2015 | Skriv ut siden