- vi bryr oss

På vår avdeling legger vi derfor vekt på at elevene skal vedlikeholde og videreutvikle sine ferdigheter når det gjelder lesing, skriving, matematikk, engelsk og samfunnsfag. Mye av undervisningen innbefatter bruk av IKT. Vi har et bredt utvalg av pedagogisk programvare på ulike nivåer og benytter tilpassede nettressurser i stor grad. En legger vekt på at elevene gis muligheter til å formidle sine behov.

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 11. mai 2015 | Skriv ut siden