- vi bryr oss

Opplæringsgruppen gir opplæring innen fagområdet til bygg- og anleggsteknikk

Opplæringen vektlegger:

I opplæringen skal den enkelte møte flere av kravene som stilles til yrkesutøvelse på et grunnleggende nivå. Opplæringen skal også bidra til allmenndanning og legge grunnlag for livslang læring.

Praktisk arbeid og helhetlige tverrfaglige arbeidsoppgaver vektlegges. 

Elevene skal blant annet lære om materialene tre, mur, betong og andre relevante typer av materialer som inngår i produksjon og tilvirkning.

Elevene skal lære om forskjellige typer verktøy og maskiner, som spenner seg fra håndverktøy til industrimaskiner. 

Praktisering av helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring er også viktige deler av programfaget. 

Alle elevene har egen individuelle opplæringsplanen som er tilpasset den enkeltes nivå.

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 10. august 2017 | Skriv ut siden