- vi bryr oss

Opplæringen på denne linjen passer for elever som har rett til inntak i videregående skole på spesielle vilkår. Dette er en praktisk rettet linje.

 

Hovedmål:

  • Å gi elevene opplæring innenfor grunnleggende ferdigheter, sosial kompetanse og kvalifisere for arbeid.

 

Delmål:  
  • Å gi en opplæring som tar sikte på å oppnå jobbkompetanse eller mulighet for å tegne opplæringskontrakt.
  • Å videreutvikle kompetanse og selvinnsikt.
  • Å gi elevene best mulig anledning til å ta ansvar for seg selv og egen læring.

 

Med utgangspunkt i praktisk rettet opplæring skal elevene få kunnskap om hvordan det er å være i et arbeid og hvilke krav som stilles i arbeidslivet. Dette gjelder både faglige/ arbeidsmessige kvalifikasjoner samt menneskelige og sosiale forhold.Opplæringsgrupper: 
 

  • Opplæringsgruppe: Service og samferdsel
  • Opplæringsgruppe: Bygg- og anleggsteknikk

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 10. august 2017 | Skriv ut siden