- vi bryr oss

Skolen tilbyr alternativ opplæring for elever med spesielle behov

 

Hverdagslivstrening Arbeidslivstrening

Opplæringen på denne linjen passer for elever som har rett til videregående skoletilbud ut fra sakkyndig tilråding og som har behov for stor grad av individuelt tilrettelagt opplæring. 

Opplæringen på denne linjen passer for elever som har fortrinnsrett til inntak i videregående skole. Dette er en praktisk rettet linje. 

 

Hva skal du bli?

Det er vanskelig å vite hva man skal bli, eller hva man har lyst å jobbe med i fremtiden. Valg av utdanningsprogram er ofte vanskelig.

Rådgiver

Rådgiver på skolen kan hjelpe deg i denne
prosessen. Alle elever i videregående opplæring har rett til nødvendig rådgivning om utdanning,
yrkesvalg og arbeidsmarked.

Oppfølgingstjenesten (OT)


Ungdom som har avbrutt opplæringen eller har pause, har rett til veiledning av oppfølgings-tjenestens rådgivere så lenge de har ungdomsrett. Ungdomsretten kan tas ut i løpet av 5 år. OT-rådgiverne holder også til på de
videregående skolene.

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 11. mars 2015 | Skriv ut siden