- vi bryr oss

Skolen har som også ulike tilbud innenfor alternativ opplæring. Her inngår et grunnkompetanse-løp og dagliglivstrening. Deler av opplæringen skjer innenfor ovennevnte studieretninger. Vi har også en egen seksjon for Hverdagslivstrening. Innenfor alternativ opplæring er det ca 25 elever.I tillegg til den ordinære videregående opplæringen har skolen også et karrieresenter som tilbyr undervisning for voksne. Det gis tilbud om kveldsundervisning for å ta studiekompetansegivende fag, sveisekurs og sertifiseringskurs, datakurs, økonomikurs m.m. Det skreddersys også opplegg for voksne med opplæringsrett. I tillegg er realkompetanse­vurdering av voksne blant oppgavene til Ressurssenteret. Til sammen har Karriere Lindesnes bortimot 400 kursdeltakere i løpet av et skoleår. Se informasjon i fanen "Karrieresenter".

  Læreplaner finner du her:   Udir Logo