- vi bryr oss

Mandal videregående skole har vært en kombinert videregående skole siden 1992. Den er sammenslått av tidligere Mandal gymnas, Mandal handelsskole, Mandal yrkesskoler og AMO-senteret. Siden 1996 har skolen vært geografisk samlet. Skolen har ca 850 elever, 110 pedagoger samt 30 andre ansatte.

 

Skolens visjon

Skolens Visjon

- om å lære

Vi bryr oss om å lære gjennom

  • å lære fag
  • å lære nye metoder - lære å lære
  • å ta i bruk ny teknologi tilpasset den enkelte

- om hverandre

Vi bryr oss om hverandre gjennom

  • å utvikle vår sosiale kompetanse
  • å tilrettelegge for et godt læringsmiljø
  • å ta tak i problem på et tidlig stadium

- om andre

Vi bryr oss om andre ved

  • å ha fokus på toleranse, åpenhet og solidaritet
  • å samarbeide lokalt, regionalt og nasjonalt
  • å drive aktivt internasjonaliseringsarbeid

 

 

av Rita Kvinge Døvik, publisert 18. januar 2017 | Skriv ut siden