- vi bryr oss
Linje 31/05/2019
200 Avg. kl 0745 Mandal Amfi - Speidertomta
201 Avg. kl 0625 Byremo - Mandal Amfi
202 Avg. kl 0625 Fosslian - Laudal + innom oppvekstsenter Marnardal forlenget til Speidertomta
202 Avg. kl 0725 Krossen - Speidertomta
202 Avg. 1505 Blomdalen - Krossen
202 Avg. 1505 Blomdalen - Mandal Amfi + elever mot Kristiansand
202 Avg. kl 1600 Bjelland - Fosslian
204 Avg. 0730 Mandal Amfi-Stemme Vang-Skogsvingen-Mandal Amfi
205 Avg. 0650 Mandal Amfi - Speidertomta
207 Avg. 0720 Sjølingstad-Hogganvik-Furulunden skole
207 Avg. 1506 Bankeveien - Hogganvik- Sjølingstad
215 Avg. 0640 Vestre Eid-Dal-Harkmark
216 Avg. 0710 Dyrstad snuplass - Speidertomta
216 Avg. 1505 Blomdal skole - Skjernøy- Tregde-Harkmark-Dal-Østre Eid

 

 

 

Linje 21/06/2019
200 Avg. kl 0745 Mandal Amfi - Speidertomta
201 Avg. kl 0625 Byremo - Mandal Amfi
202 Avg. kl 0635 Fosslian - Laudal -Mandal
  innom Marnardal oppvekstsenter og forlenget til Speidertomta
202 Avg. kl 0735 Krossen - Speidertomta
202 Sommerplan Mandal Amfi - Laudal 1415 - 1445/ fra Laudal - Fosslian kan bestilles drosje tlf. 907 32 210
203 Avg. kl 0650 Lillehavn kryss - Blomdalen - Mandal v/Amfi
204 Avg. 0730 Mandal Amfi-Stemme Vang-Skogsvingen-Mandal v/Amfi
205 Avg. 0703 Harkmark kryss - Furulunden skole
207 Avg. 0730 Sjølingstad-Hogganvik-Furulunden skole
207 Avg. 1210 Bankeveien - Hogganvik- Sjølingstad
215 Avg. 0640 Vestre Eid-Dal-Harkmark kryss
216 Avg. 0710 Dyrstad snuplass - Speidertomta
  Fra skolen se sommerplan

av Andersen, Fredrik, publisert 27. mai 2019 | Skriv ut siden