- vi bryr oss
Du kan klage på:
  1. Standpunktkarakter
  2. Karakter i orden og adferd
  3. Karakter på skriftlig eksamen
  4. Muntlig/muntlig praktisk- og tverrfaglig eksamen

 

Ved klage på muntlig/muntlig praktisk – og tverrfaglig eksamen  kan det bare klages på det formelle ved avviklingen.

 

For mere informasjon se: http://www.mandal.vgs.no/elever-og-foresatte/

av Andersen, Fredrik, publisert 7. juni 2018 | Skriv ut siden