- vi bryr oss
FORELDREMØTE KL 18.00
Det blir et kort felles foreldremøte i skolens auditorium
UTVIKLINGSSAMTALER (KONFERANSETIMER)
Både før og etter foreldremøte kan det avtales samtaler med kontaktlærer og ønskede faglærere. Dette gjøres på følgende måte:
Send mail til konsulent Nina Kristensen – nikr2@vaf.no eller ring 38278600 og spør etter Nina. Oppgi elevens navn, klasse og hvilke lærere dere ønsker samtale med. 
Med hilsen
Mandal videregående skole
Oddvar Haaland
Rektor

av Andersen, Fredrik, publisert 23. oktober 2018 | Skriv ut siden