- vi bryr oss

INVITASJON TIL KONFERANSE FOR
ELEVER OG FORESATTE
TIRSDAG 7. SEPTEMBER MELLOM K. 16.00-20.00

 

Elev og foresatte inviteres til konferanse med de lærere dere ønsker å snakke med. Fyll ut slippen som eleven har fått med hjem og returner til kontaktlærer innen fristen. Dere kan også ringe eller sende SMS til kontaktlærer og avtale direkte tidspunkt og hvilke lærere dere ønsker å møte. 

Velkommen!

 

Med hilsen
Mandal videregående skole

Oddvar Haaland
Rektor

 

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 6. november 2017 | Skriv ut siden