- vi bryr oss

INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE ONSDAG 8. FEBRUAR KL 18.00.

Russ og russefeiring er i Norge betegnelsen på feiringen for avgangselever på videregående skole. En markering finnes mange steder i verden, men den norske feiringen er i høy grad særegen. Skikkene omfatter blant annet russekro, russerevy, russeavis og russetreff. Flere ukers feiring topper seg, og avsluttes, på nasjonaldagen 17. mai. Russeaktivitetene arrangeres av russen selv.

Rød russelue

 

Erfarne russeforeldre sier at er det en gang i livet ungdommen trenger omsorg, så er det i russetida.
Vi på Mandal videregående skole vil også gjerne dele våre erfaringer med dere foresatte og elever fra vårt ståsted.

Vi inviterer derfor til denne samlinga der vi vil informere om aktuelle temaer i forbindelse med
russetida og eksamen. Vi ønsker at elever og foresatte kommer sammen.
Samlinga vil vare ca 1 ½ time.

 

Tema:

- skolens reglement og det å være russ

- informasjon fra politiet

- informasjon v/helsesøster og kommunelege

- ungdommen deres er over 18 år- hva da med foreldrerollen? v/ledelsen

- eksamen, vitnemål og søknadsfrister v/ledelsen

 

VELKOMMEN!

Hilsen


Oddvar Haaland                 Sofie Narvestad
Rektor                             Avdelingsleder

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 18. januar 2017 | Skriv ut siden