- vi bryr oss

Elever med dysleksi kan få fritak for karakter og eksamen i fremmedspråk (ikke engelsk)

Kunnskapsdepartementet sendte 5.april 2017 ut en pressemelding der det står at elever som er sterkt rammet av dysleksi kan søke fylkesmannen om fritak for vurdering med karakter og eksamen i fremmedspråk. Ved vår skole gjelder det fagene tysk, fransk og spansk. Denne ordningen trer i kraft umiddelbart og gjelder for alle som går i videregående nå.

 

Se hele dokumentet her:

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dysleksi/id2548461/

 

Dersom dere har spørsmål til dette ta kontakt med avdelingsleder Marianne Fjeldskaar Schau.

 

av Waren, Rune Kenneth, publisert 7. april 2017 | Skriv ut siden