- vi bryr oss

Til foreldre/foresatte og elever på vg1

 

Mandag 4.9 kl 18.00: 
Foreldremøte for vg1 studieforberedende (studiespes og idrett)


Tirsdag 5.9 kl 18.00:
Foreldremøte for alle utdanningsprogram for yrkesfag

  Program:

  •   Fellessamling i STORT AUDITORIUM kl 1800.
  •   Generell informasjon for alle.

 

  Deretter samling i klasserommet til hver enkelt klasse

  

VELKOMMEN!

 

Med hilsen

MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

  

Oddvar Haaland

Rektor

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 22. august 2017 | Skriv ut siden