- vi bryr oss

VIKTIG INFORMASJON FRA AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS

 

 

I forbindelse med stengning av E39 Kirkeheitunnelen fra 1.september – 6. november så vil det kanskje oppstå forsinkelser på bussene i Mandals-distriktet grunnet stor trafikk gjennom byen.

Agder kollektivtrafikk vil ha løpende dialog med Sørlandsruta og drosjene som utfører skoleskyss i denne perioden.

Elever som har transport kan komme seinere hjem i denne perioden. 

 

 

 

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 25. august 2016 | Skriv ut siden