- vi bryr oss

Invitasjon til møte med konferanse for elever og foresatte

Program

Fellessamling i skolens kantine mandag 08. februar 2016 kl 1800

  • Informasjon om innsøking til neste skoleår

Etter fellessamlingen blir det mulighet for konferanse med de lærere dere ønsker å snakke med.  
Fyll ut slippen i vedlegget og returner til kontaktlærer innen fristen, 3. februar.

Invitasjon til møte/konferanse 

Velkommen!

 

 

 

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 25. januar 2016 | Skriv ut siden