- vi bryr oss
Roser

Torsdag 4 februar
0800 – 1500

Resolusjonshefte til Elevparlamentet ved Mandal videregående skole 2016

Program for dagen

08.00
Komiteene møtes og forbereder presentasjon
av egen resolusjon. 
08.30  PLENUM
  Åpning ved presidentskap og rektor.
Hilsningstale til Elevparlamentet ved
Mandals varaordfører Ingvild Thorsvik 
08.45  Komité mot nettmobbing (MOBBKOM) 
09.10  Komité vedrørende fraværsreglene (UTKOM I) 
09.35  Komité for Miljøvennlig transport (SAMKOM) 
09.50 Pause 
10.10   Komité vedrørende oppvekst (OPPKOM) 
10.35 Komité vedrørende dødstraff (JURKOM II) 
11.00  Pause 
11.50  Samling til plenum  
12.00  Komité vedrørende leksefri skole (UTKOM II)  
12.25  Komité for legalisering av høydehus (IDKOM) 
12.45 Komité for sikkerhet (SIKKOM)  
13.10  Pause 
13.30  Komité for bevæpning av politi (JURKOM I) 
13.55  Komité for aktiv dødshjelp (SOSKOM) 
14.20  Formell avslutning
14.35  Rydding og komitefotografering
15.00  Slutt

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 12. februar 2016 | Skriv ut siden

IDKOM

IDKOM

IDKOM
JURKOM II

JURKOM II

JURKOM II
SIKKOM

SIKKOM

SIKKOM
UTKOM II

UTKOM II

UTKOM II
JURKOM I

JURKOM I

JURKOM I
SOSKOM

SOSKOM

SOSKOM
UTKOM I

UTKOM I

UTKOM I
OPPKOM

OPPKOM

OPPKOM
MOBBKOM

MOBBKOM

MOBBKOM