- vi bryr oss

INVITASJON TIL MØTE OG KONFERANSE FOR ELEVER OG FORESATTE.

Fellessamling i skolens nye auditorium onsdag 11. februar 2015 kl 1800

Program:

 

• Velkommen v/rektor Oddvar Haaland
• Søknadsprosedyrer v/ rådgiver
Etter fellessamlingen blir det orientering om utdanningstilbudene.

Hvilke valg kan elevene ta neste skoleår? v/ kontaktlærer og rådgiver på følgende steder:
• Design og håndverk rom C-220
• Helse- og oppvekst rom A-215
• Elektrofag rom D-205
• Bygg og anleggsteknikk rom D-225/D244
• Teknikk og industriell produksjon rom D-227/C105
• Restaurant- og matfag rom F-120
• Service og samferdsel rom C-117

Før og etter fellessamlingen blir det anledning til samtale med kontaktlærer og faglærere.
Det er viktig at elever og foresatte møter sammen.

Nedenforstående må fylles ut og leveres kontaktlærer innen fristen. Dere vil så få et tidspunkt for konferanse fra kontaktlærer.

Velkommen!

Vennlig hilsen

Oddvar Haaland
rektor

 

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 29. januar 2015 | Skriv ut siden