- vi bryr oss

INVITASJON TIL MØTE OG KONFERANSE FOR ELEVER OG FORESATTE

Program:

Fellessamling i skolens nye auditorium tirsdag 10. februar 2015 kl 1800

 

• Velkommen v/rektor Oddvar Haaland
• Søknadsprosedyrer v/ rådgiver Geir Lauvdal
• Orientering om valg av fag på Vg2 v/ avdelingsleder Sofie Narvestad

Før og etter fellessamlingen blir det anledning til samtale med kontaktlærer og faglærere.
Det er viktig at elever og foresatte møter sammen.

Foresatte kan foreslå ønsket tid for konferanse, både før og etter kl 1800.

Dere vil så få endelig tidspunkt for konferanse fra kontaktlærer.

Velkommen!

Vennlig hilsen


Oddvar Haaland
rektor

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 29. januar 2015 | Skriv ut siden