- vi bryr oss

Ikke søkt om stipend ennå? Husk å søke før 15. november!

15. november er siste sjanse til å søke om stipend og lån fra Lånekassen for høsten 2014.

Har du husket å søke om utsstyrsstipen?

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener eller har i formue.

 

Du må søke før 15. november for å få hele utstyrsstipendet. Søker du etter denne fristen, får du bare halve beløpet.

Du finner søknaden her.

Søker du om stipend og lån etter 15. november, får du støtte bare for våren 2015. Søknadsfristen for våren er 15. mars 2015.

 

Har du allerede søkt og det har skjedd endringer?

Fristen er 15. november for å melde fra om endringer som gjør at du kan ha rett til mer penger fra Lånekassen for høsten. Eksempel på slike endringer kan være at 

du har flyttet hjemmefra

du har byttet skole (du må sende ny søknad)

du har byttet utdanningsprogram

økonomien til foreldrene dine har endret seg

 

Husk at du alltid har plikt til å melde fra om endringer som kan føre til at du har rett til et lavere støttebeløp.

 

Les mer om å melde fra om endringer og hvordan du kan gjøre det.

 

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 7. november 2014 | Skriv ut siden