- vi bryr oss
Debatt på Elevparlamentet

Torsdag 6. februar ble det 4. Elevparlamentet avholdt på skolen. Alle elevene fra studiespesialiserende på VG1 og 2IDA utgjorde den parlamentariske forsamlingen. Gjennom hele dagen ble ti resolusjonsforslag debattert med stort engasjement.

Elevene får gjennom dette rollespillet et innblikk i hvordan de kan gå fram for å få gjennomslag for en sak før avstemning i en forsamling. Her er det debatten som er det viktigste, ikke selve resultatet. Delegatene er naturlig nok likevel opptatt av om resolusjonene deres blir vedtatt eller ikke. I årets sesjon ble det likelig fordelt da fem resolusjoner ble vedtatt og fem ble avvist.

 

Temaene strakte seg fra legers reservasjonsrett via leksefri skole til OL i Oslo så her blir ulike sider av samfunnet belyst. Elevparlamentet ble høytidelig åpnet av Mandals ordfører Tore Askildsen som var mektig imponert over debattnivået i de ulike sakene. Det hele ble myndig og kyndig ledet av et presidentskap som besto av fire elever fra VG2: Benjamin Lundeby, Lilliane Sandal Nodevik, Celina Michaelsen Schmidt og Henrik Lunde. 

av Jøssang, Kjetil, publisert 7. februar 2014 | Skriv ut siden

Ordfører Tore Askildsen

Ordfører Tore Askildsen

Ordfører Tore Askildsen
Debatt på Elevparlamentet

Debatt på Elevparlamentet

Debatt på Elevparlamentet
Innlegg

Innlegg

Innlegg
Komité for idrett og kultur

Komité for idrett og kultur

Komité for idrett og kultur
Presidentskapet

Presidentskapet

Presidentskapet
Innlegg

Innlegg

Innlegg
Debatt på Elevparlamentet

Debatt på Elevparlamentet

Debatt på Elevparlamentet
Sliten...

Sliten...

Sliten...