- vi bryr oss

Oddvar Haaland (43) er tilsatt som ny rektor på Mandal videregående skole. Haaland som bor i Mandal, kommer fra stillingen som assisterende rektor ved Kvadraturen skolesenter i Kristiansand, og tiltrer etter planen 1.februar 2011.

Haaland har arbeidet ved Kvadraturen skolesenter fra 2002, først som avdelingsleder og de fire siste årene som assisterende rektor.
Oddvar Haaland startet sin karriere i Vest Agder fylkeskommune som lærer ved Byremo videregående skole høsten 1991, der han var både lærer og inspektør. Høsten 1993 ble han overført som lærer til Mandal videregående skole og ble senere tilsatt som avdelingsleder ved samme skole.
I forbindelse med innføringen av Reform 94 ble han fra 1995 utlånt til en prosjektstilling i utdanningsavdelingen i Vest Agder fylkeskommune. Han arbeidet deretter i mange år både som pedagogisk konsulent, og senere som seksjonsleder for pedagogisk seksjon ved utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune.
Oddvar Haaland har sin fagkompetanse innenfor de økonomisk administrative fagene, foruten en mastergrad i utdanningsledelse. Hans solide faglige bakgrunn og lange og varierte erfaring fra skole og fylkeskommunal forvaltning, vil gi Mandal videregående skole en verdig arvtager etter rektor Helga Ahlsen som valgte å bli pensjonist høsten 2010.

av Borgersen, Leif Roald, publisert 9. desember 2010 | Skriv ut siden